ARTT- Akaşik Kayitlari Nötrleme Tekniği

(G.Tan) yaşanmışlıkların kayıtlarını kalıcı bir şekilde olumsuzdan olumluya dönüştüren, kişinin yaşam kodlarını değiştiren dünyadaki en hızlı ve kalıcı radikal değişimi oluşturan bu zihin tekniğinin temeli kuantum fiziğine dayanmaktadır.

Yaşanılanların yarattığı duygu ve düşüncelerin enerjisi negatif olarak bedende depolanır. Bu negatif duyguların enerjileri boşaltıldıktan sonra ortaya çıkan pozitif duygu ile negatif duygu birleşip tek ve aynı olur yani nötrlenir. Dolayısıyla negatif kalıcı olarak pozitife dönüşür ve gelecekte yaşanacaklar yeni pozitif bilgiler doğrultusunda yaşanmaya başlar. Zihinde hangi bilgi varsa onun titreşimini yayar ve buna bağlı olayları, kişileri yaşamımıza çeker, bu kalitede hayatımızı yaşarız. Bu dönüşümün kesinliğini çalışılan kişinin kendisi deneyimler, bilir.

Kişinin yaşadığı (ruhsal, fiziksel veya yaşamsal) sorunun temeli eğer bir geçmiş yaşamdan kaynaklanıyorsa seans esnasında bizzat kendisi bu yaşanılmışlığı hatırlar. Seans esnasında geçmişle kurulan bağ ile kişi geçmişe gider ve orada sıkışmış, şarj olmuş ve şu anki hayatını etkileyen duygu deşarj edilir. Negatif etkiler pozitife dönüştürülür. Kişinin şu anki yaşamına taşıdığı olumsuz olay /duygu artık olumluya dönüşmüş olur.

Bu olayların hayatındaki olumsuz etkilerinin kalıcı bir şekilde sıfırlandığını etkisiz hale geldiğini kişi kendisi deneyimler, bilir. İyileşmenin kalıcı olması açısından geçmişte neler yaşanıldığını hatırlamak ve fark etmek yeterli değildir. Önemli olan negatifi pozitife dönüştürmektir. O yaşanılmışlık ancak o zaman ölünceye kadar etkisiz hale gelir ve karmik bir dönüşüm oluşur.

ARTT ile kişinin sağlığı, düşüncesi, inancı, kişiliği, hayatı ve hatta kaderi değişebilir.

Çevresindeki insanlarında bu değişimden etkilendiği gözlemlenir.

Eğitmen: Ebru Feyizoğlu